Berekening woonoppervlakte

Berekening woonoppervlakte

Vaak levert de uitkomst van uw berekening van de woonoppervlakte een verschil op ten opzichte van de berekening van de gemeente of makelaar. Dit kan komen doordat er een aantal regels zijn voor de berekening welke u misschien niet heeft toegepast.

Wanneer er over de woonoppervlakte gesproken wordt, gaat het eigenlijk over de vloeroppervlakte. Om deze te berekenen dient u zelf te meten met inachtneming van een aantal regels. De oppervlakte van een kamer wordt bepaald door de lengte maal breedte. Meet per woonlaag de oppervlakte van de ruimtes hoger dan 1,5 meter en tel deze bij elkaar op.

De woonoppervlakte van mijn woning achterhalen

Wilt u de woonoppervlakte van uw woning weten? Bestel dan het WOZ-waarderapport. Naast het perceeloppervlakte en de gebruikersoppervlakte weet u ook direct de waarde van uw woning ten opzichte van gelijkwaardige panden.Welke ruimtes tellen niet mee bij de berekening van het woonoppervlak?

Voorbeelden van ruimtes die niet meetellen bij de berekening van het woonoppervlak:

 • Gemeenschappelijke hal of trapportaal
 • Trapgat of vide groter dan 4m²
 • Schuine ruimte met als hoogste punt < 2 meter
 • Schuine ruimte met als hoogste punt > 2 meter (waarvan minder dan 4m² aaneengesloten oppervlakte hoger is dan 2 meter)
 • Nissen kleiner dan 0,5m²
 • Garage
 • Bergruimte
 • Fietsenstalling
 • Niet te belopen zolder
 • Zolder zonder vaste trap
 • Zolder zonder raam of met een raam kleiner dan 1m²
 • Schuur
 • Buitenruimte (balkon, tuinhuis, dakterras) 

Wat kunt u wel meerekenen tot de woonoppervlakte?

Een gang, bijkeuken, wasmachineruimte, CV‐ruimte, vaste kast en meterkast kan wel gerekend worden tot woonoppervlakte, tenzij er sprake is van één van de hierboven genoemde omstandigheden.

Bronvermelding afbeelding: NEN 2580" by Dagoos uit nl. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.