Berekening woonoppervlakte

Berekening woonoppervlakte

Vaak levert de uitkomst van uw berekening van de woonoppervlakte een verschil op ten opzichte van de berekening van de gemeente of makelaar. Dit kan komen doordat er een aantal regels zijn voor de berekening welke u niet heeft toegepast..

Wanneer er over de woonoppervlakte gesproken wordt, gaat het eigenlijk over de vloeroppervlakte. Om deze te berekenen dient u zelf te meten met inachtneming van een aantal regels. De oppervlakte van een kamer wordt bepaald door de lengte maal breedte. Meet per woonlaag de oppervlakte van de ruimtes hoger dan 1,5m en tel deze bij elkaar op.

Voorbeelden van ruimtes die niet meetellen bij de berekening van het woonoppervlak:

 • Gemeenschappelijke hal of trapportaal
 • Trapgat of vide groter dan 4m²
 • Schuine ruimte met als hoogste punt < 2m
 • Schuine ruimte met als hoogste punt > 2m (waarvan minder dan 4m² aaneengesloten oppervlakte hoger is dan 2m)
 • Nissen kleiner dan 0,5m²
 • Garage
 • Bergruimte
 • Fietsenstalling
 • Niet te belopen zolder
 • Zolder zonder vaste trap
 • Zolder zonder raam of met een raam kleiner dan 1m²
 • Schuur
 • Buitenruimte (balkon, tuinhuis, dakterras)

Een gang, bijkeuken, wasmachineruimte, CV‐ruimte, vaste kast en meterkast kan wel gerekend worden tot woonoppervlakte, tenzij er sprake is van één van de hierboven genoemde omstandigheden.

Bronvermelding afbeelding: NEN 2580" by Dagoos uit nl. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

 

 

Gerelateerde producten

Lees ook…