Bootregister

Bootregister

In het bootregister treft u een bij het Kadaster geregistreerd boot of schip dat voorzien is van een brandmerk. Vaak zijn dit beroepsvaartuigen, plezierjachten of woonboten. 

Voor het zoeken in het bootregister heeft Kadasterdata minimaal 2 variabelen van de volgende informatie nodig: 

  • Brandmerk (nummer, rubriek en plaats)
  • Scheepsnaam (Naam, merkjaar, bouwnummer of type schip)

In het bootregister kunt u de volgende informatie aanvragen:

Klik op het bovenstaande link om het product te bestellen.