Bouwjaar woning

Bouwjaar woning

Het bouwjaar van een woning is het jaar waarin een woning is opgeleverd voor bewoning. Het komt voor dat gemeenten hier, na bijvoorbeeld een ingrijpende verbouwing, een nieuw bouwjaar heeft geregistreerd. Het bouwjaar van een woning komt in de meeste gevallen overeen met het bouwjaar dat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is geregistreerd. Dit wil niet zeggen dat de woning ook in het bouwjaar voor het eerst bewoond werd (bijvoorbeeld door leegstand).

Het is mogelijk dat objecten in aanbouw een toekomstig (vermoedelijk) bouwjaar hebben. Bij appartementen is het mogelijk dat, wanneer de opleverdata van de verschillende appartementen rond de jaarwisseling liggen, deze binnen één complex een verschillend bouwjaar hebben. Meestal wordt er echter één bouwjaar voor het gehele complex geregistreerd.

Wat is het bouwjaar van mijn woning?

Op www.kadasterdata.nl kunt u het product Koopsom + WOZ-waarde opvragen. Hierin staat onder andere het bouwjaar van de woning vermeld. Dit product ontvangt u, na betaling, binnen enkele minuten.

 

Waar gebruikt men het bouwjaar voor?

Het bouwjaar zegt iets over de energiezuinigheid van de woning, over de gebruikte materialen tijdens de bouw, iets over de fundering enzovoorts. Een woning gebouwd na 2000 is in de regel uitermate energiezuinig, aangezien deze standaard is voorzien van dubbel glas en isolatie.

Als een woning meer dan 12 jaar oud is, dan is kans groot dat de CV ketel aan vervanging toe is. Let hier op bij de aankoop van een woning! Om deze reden is het altijd handig om het bouwjaar van de woning te controleren bij www.kadasterdata.nl.

Hoe werkt dit bij huurwoningen?

Voor huurwoningen wordt aan de hand van een puntenberekening de energieprestatie bepaald en daaraan wordt een label gekoppeld. Een verhuurder is niet verplicht het aantal punten van een woning aan de huurder door te geven. Een verhuurder van een woning moet wel aan zijn huurder een energielabel geven als het huurcontract op of na 1 januari 2008 is ingegaan.

Op EP-online.nl staan alle geldende energielabels. Als EP-online.nl geen energielabel vermeldt, kunt u dit bepalen aan de hand van het bouwjaar van de woning.

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.