Burenrecht erfafscheiding

Burenrecht erfafscheiding

U kunt als buren verschillende vragen hebben met betrekking tot de erfafscheiding:

  • Mogen de takken van een wilg of andere boom over de erfafscheiding hangen? 
  • Mag de waterafvoer of regenpijp van de schuur van de buurman wel op mijn perceel uitkomen?
  • Is de heg niet iets te hoog? 
  • Wat zijn de rechten en plichten van de buren? 
  • Wat is burenrecht?
     

Op al deze vragen ontvangt u antwoord op deze pagina. 

Wat is een erfgrens?

Een erfgrens is een grens tussen twee percelen. Deze kunt u benadrukken door een heg, hek of bomen te plaatsen. Dit is een erfafscheiding. Maar wat mag nou wel en wat mag nou niet?

Wat zijn de regels m.b.t. bomen en planten?

Bomen mogen niet binnen 2 meter van de erfgrens geplaatst worden. Voor heesters en heggen wordt 0,50 meter vanaf de erfgrens gehanteerd. Dit wordt gemeten vanuit de stam van de boom en vanuit het midden van de heg. Uitzonderingsgevallen:

  • Bij (schriftelijk) akkoord van de buren.
  • Bomen die niet hoger zijn dan erfafscheiding met een maximum van 2 meter.
  • Perceelsgrens is aan een openbare weg of openbaar water.

Indien u niet voldoet aan bovenstaande eisen dan kunnen uw buren u verplichten tot het kappen van het groen. Ook dient u contact op te nemen met de gemeente omtrent een kapvergunning.

Wat zijn de regels m.b.t. overhangende takken?

Deze mag u wegknippen. Wel dient u dit schriftelijk te melden bij de buren nadat u, ook schriftelijk, een redelijke termijn heeft gesteld voor het snoeien van de boom (ongeveer 6 weken) en de buren binnen die termijn niet zelf tot snoeien zijn overgaan.

Snoeirecht: u kunt niet zomaar uw gang gaan

Let wel, u dient het snoeirecht in redelijkheid te gebruiken en kunt niet zomaar alles weghalen waardoor de boom niet meer te redden is. Probeer zoveel mogelijk in overleg met uw buren te handelen en indien nodig juridisch advies in te winnen. Indien de boom deel is van een stuk gemeente groen dient dit altijd in goed overleg met de gemeente te gaan. De gemeente zal met de groendienst beslissen of de overhangende takken een belemmering vormen.

Meten is weten!

 

Bij eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met onze support afdeling. Kadasterdata is geen juridisch adviseur! Voor juridische vragen verwijzen wij naar uw rechtsbijstandsverzekeraar of het gemeentelijk juridisch loket.

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.