Erfgrens bepalen

Erfgrens bepalen

De erfgrens is de denkbeeldige lijn die twee erven van elkaar scheidt. Het is verstandig om de erfgrens af te bakenen, zodat je weet wat jouw tuin is. En het voorkomt problemen met jouw buurman.

Grensreconstructie
Wil je weten waar de erfgrens exact ligt? Wij van Kadasterdata.nl adviseren om een grensreconstructie uit te voeren. Een gecertificeerde landmeter komt langs en zet piketpaaltjes uit op de erfgrenzen. Met een alles-in-een-prijs van 649 euro is Kadasterdata goedkoper dan andere landmeetkundige partijen.

Zelf meten
Je kunt ook zelf de grenzen uitzetten. Dit kan met een inmeetverslag van Kadasterdata. Hierin staan de juiste coördinaten of afstanden. Het is een prima document om samen met je buren uit te rekenen welke grens waar ligt, maar als er sprake is van een conflictsituatie, is een grensreconstructie verstandiger. Een grensreconstructie is rechtsgeldig, een eigen meting niet.

Afscheiding maken
Is er nog geen afscheiding of afsluiting? Dan is het gebruikelijk dat de kosten voor de afscheiding worden gedeeld. Je betaalt 50 procent en jouw buurman betaalt 50 procent. Weigert je buurman mee te werken? Dan kun je via de rechter eisen dat de buurman de helft betaalt. De afscheiding wordt exact op de erfgrens gebouwd. Stel, het muurtje is 20 centimeter dik, dan staat er 10 centimeter op jouw erf en 10 centimeter op het erf van de buurman. De eigenaren dragen gezamenlijk de kosten. 

Hoogte afscheiding
Wil je een ondoorzichtig muurtje of schutting op de erfgrens zetten? Prima, maar houdt rekening met de gemeentelijke verordening. Achter de voorgevelrooilijn mag je een muur of afscheiding plaatsen met een hoogte van maximaal twee meter. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo mag jouw erf niet aan openbaar groen liggen. Ook mag jouw erf niet aan de openbare weg liggen. Wil je een erfafscheiding voor jouw voorgevel maken? Dan mag je niet hoger bouwen dan één meter. 

Boom planten nabij erfgrens
Wil je een boom planten? Houd dan rekening met een afstand van twee meter tussen de boom en de erfgrens. Voor heggen geldt een minimale afstand van 50 centimeter. 

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.