Bouwen op erfgrens: wat zijn de regels?

Bouwen op erfgrens: wat zijn de regels?

Tot op een zekere hoogte bepaalt de wet wat wel en vooral wat niet mag met betrekking tot bouwen op de erfgrens. Om alle onduidelijkheid uit de weg te gaan, zetten we een aantal van deze regels op een rij.

Er zijn allerlei manieren om een erf of perceel af te scheiden met een aangrenzend perceel. Denk hierbij aan een heg, hek of schutting. Uiteraard is het van belang om te weten waar de erfgrens exact ligt. Een erfgrens is niets meer dan een denkbeeldige lijn die twee percelen van elkaar scheidt. Bij bijvoorbeeld de bouw van een woning, een verbouwing of splitsing van een perceel wordt deze informatie (opnieuw) vastgelegd in de registers.

Wilt u meer weten over uw erfgrens? Kadasterdata heeft diverse informatie beschikbaar middels de Kadasterdata kaart, het Kadasterdata inmeetverslag of een grensreconstructie.

  

Regels voor het afscheiden van uw perceel

Voor het afscheiden van uw perceel zijn er regels opgesteld met betrekking tot de erfgrens:

  • Op uw eigen perceel mag u altijd een erfafscheiding plaatsen met een maximale hoogte van 2 meter. 
  • Aan de voorzijde van uw perceel geldt een maximale hoogte van 1 meter. 
      

Let wel, de regels zijn anders wanneer uw perceel grenst aan een openbare weg of aan openbaar groen. Vraag altijd uw gemeente naar wat wel en wat niet mag.

Wetgeving met betrekking tot de erfgrens

In op de Woningwet gebaseerde regelgeving staat vermeld hoe hoog uw erfscheiding maximaal mag zijn. Dit geldt echter enkel voor bebouwing (denk aan een heg-, hek-, muurtje of rietafscheiding). Aan de groenvoorziening stelt de gemeente doorgaans geen eisen. Mits dit geen belemmering vormt voor de doorgang, het vrije uitzicht van uw buren of op andere wijze gevaar kan vormen. 

Voor verdere vragen verwijzen wij u door naar de gemeente en we adviseren u contact op te nemen met de gemeente.

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.