Erfgrens verjaring

Erfgrens verjaring

De wettelijke termijn voor verjaring van een situatie of grens bedraagt 20 jaar. Dit houdt in dat na 20 jaar een stuk grond over kan gaan naar de (on)rechtmatige eigenaar. De gebruiker van het stuk perceelgrond moet aan kunnen tonen dat de grond al meer dan 20 jaar op deze manier afgescheiden of in gebruik is. Pas dan mag het perceel opnieuw ingemeten en bijgeschreven worden. 

Slechts weinig mensen meten hun perceel op bij aankoop van een woning. Dit raden wij echter wel aan, bijvoorbeeld via het Kadasterdata inmeet verslag. Ongemerkt kan de buurman de schutting verschoven hebben. Dit stukje komt dan na 20 jaar in ‘bezit’ van jouw buren!

Na 20 jaar je stuk grond/perceel verliezen: het kan!

Je kunt na 20 jaar daadwerkelijk een stuk perceel of grond verliezen. Het is dus zeker de moeite om het perceel of stuk grond voor de aankoop te controleren op de afmetingen. Desgewenst kan Kadasterdata al het werk voor je uit handen nemen en de exacte grenzen markeren via een grensreconstructie.

Let wel, de buurman moet aan kunnen tonen dat hij sinds 20 jaar het stuk grond bezit. Dit kan bijvoorbeeld met foto’s en/of getuigenverklaringen. Zo kan de persoon in kwestie aantonen dat hij meer dan 20 jaar in bezit is van dit stuk. De zaak is dan namelijk verjaard.

Voor juridische vragen wijzen wij u altijd door naar uw rechtsbijstandsverzekeraar of juridisch loket in uw gemeente. Kadasterdata is geen juridisch adviseur. 

Meten is weten!

 

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.