Onze gegevens

Kadasterdata is wederverkoper van de Kadastrale data en niet gelieerd aan het Kadaster.
Voor vragen over de door Kadasterdata geleverde producten belt u 088-2204200 (lokaal tarief).

PECT B.V.
Ohmweg 1a
2952BD Alblasserdam

Telefoon 088-2204200 (lokaal tarief)
E-mail support@kadasterdata.nl

BTW nr. NL820334261B01
KVK nr. 24451434

Download de algemene voorwaarden

FAQ

Wie zijn wij?
•Kadasterdata.nl is een naam van Pect BV, een zelfstandige entiteit die niet gelieerd is aan het Kadaster. Kadasterdata.nl gebruikt informatie van onder andere de volgende bronnen: het Kadaster, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksuniversiteit Groningen, het NBWO, CalCasa, de BAG en de Rijksoverheid. Kadasterdata.nl is het grootste online platform voor woninginformatie in Nederland. Kadasterdata.nl koppelt data, verrijkt data en biedt dit vervolgens op eenvoudige wijze aan. Snel, gemakkelijk, overzichtelijk en duidelijk.

Wat is het cookie-beleid van Kadasterdata.nl?
•De cookiewetgeving is recentelijk aangepast. Kadasterdata heeft besloten de cookie-pop-ups van haar site te verwijderen in afwachting van verdere wetsaanpassing. Momenteel past Kadasterdata de EU-richtlijn over cookies toe. De richtlijn houdt in dat wie een website bezoekt, ervan op de hoogte is dat cookies worden gebruikt om de bezoekersaantallen te kunnen meten en een betere surf ervaring te kunnen bieden. Wie verder surft, verklaart zich akkoord met het cookie-beleid van de site.

Hoe werkt kadasterdata.nl?
•Kadasterdata.nl vergemakkelijkt het verkrijgen van informatie over woningen en bedrijfspanden voor consumenten en bedrijven. We leveren onder andere data aan verenigingen, stichtingen, banken, gemeenten en provincies. Op onze home pagina vindt u een invulgebied (witte balk) voor postcode en huisnummer of straatnaam, huisnummer en plaatsnaam. Het systeem zal vervolgens automatisch zoeken naar de beschikbare informatie van de opgevraagde locatie. U geeft zelf aan welke informatie u wilt ontvangen. Binnen enkele minuten ontvangt u een downloadlink naar de gewenste informatie. Voor hulp kunt u gratis onze support afdeling bellen. Een account is mogelijk maar niet noodzakelijk.

Voor wie is kadasterdata.nl?
•Kadasterdata.nl is geschikt voor elke consument en elk bedrijf dat op welke manier dan ook behoefte heeft aan vastgoeddata. Uiteraard is de informatie die wij aanbieden ook zeer relevant voor zowel de kopende als de verkopende partij op de woningmarkt..

Wat als ik méér informatie wil?
•Kadasterdata.nl werkt met een overzichtelijk productoverzicht op de home pagina. Mocht er vraag zijn naar massale datalevering of andere vormen van datalevering stuur dan een mail naar support@kadasterdata.nl. We streven ernaar om uw email binnen 1 werkdag te beantwoorden.

Welke leveringsvoorwaarden hanteert kadasterdata.nl?
•Wij hanteren de leveringsvoorwaarden van Thuiswinkel Waarborg aangevuld met ons dienstverleningsdocument. Ga naar kadasterdata.nl/algemene-voorwaarden voor een pdf van beide documenten.

Is de informatie up-to-date?
•Ja, de informatie die kadasterdata.nl aanbiedt is up-to-date. Al onze gegevens verzamelen we real time bij onze bronnen. Let op! De kadastrale verwerking van de verkoop van een woning kan een flink aantal weken duren, na het transport bij de notaris.

Wat zijn de betaalmogelijkheden
•Betalen is mogelijk per iDEAL, overschrijving via uw bank, PayPal en per creditcard. Heeft u niet de beschikking over de door ons aangeboden betaalmogelijkheden of betaalt u liever anders, stuur dan een email naar support@kadasterdata.nl met daarin de postcode en het huisnummer van het object en de gewenste informatie (producten). We zullen de informatie op werkdagen binnen enkele uren na de betaling verwerken en het gewenste product leveren. De betaling kan dan middels een digitale overboeking, op verzoek ontvangt u een factuur.

Zijn de genoemde prijzen inclusief of exclusief BTW?
•De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Kadasterdata heeft een inlogomgeving voor onze geregistreerde gebruikers. De daar vermeldde prijzen zijn exclusief BTW.

Er doet zich een foutmelding voor, wat nu?
•De producten van kadasterdata.nl worden automatisch opgehaald, bewerkt en voor u klaargezet om te downloaden middels een wachtwoord. Er kan zich natuurlijk in dit traject een storing voordoen. Mocht u een foutmelding ontvangen of de melding dat uw bestelling niet compleet is uitgeleverd dan zal onze support afdeling de data zo spoedig mogelijk alsnog uitleveren. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Wij streven ernaar om dit zo snel mogelijk te verhelpen, tijdens kantooruren meestal binnen het uur. Buiten kantooruren krijgt u uiterlijk de volgende werkdag bericht. Mocht een order door bepaalde omstandigheden niet uitgeleverd kunnen worden dan garanderen wij geld terug van de niet geleverde data.

Kan ik een beroep doen op herroepingsrecht?
•Het is voor de klant niet mogelijk producten van kadasterdata.nl te retourneren c.q. een beroep te doen op een herroepingsrecht, daar de producten door hun aard niet kunnen worden teruggezonden c.q. zijn opgesteld conform de specificaties van de klant. Door een bestelling met digiale inhoud te downloaden of door kaarten, verslagen en rapporten volgens de door de klant opgegeven specificaties te ontvangen binnen de wettelijke bedenktermijn vervalt het herroepingsrecht.

Ik heb een klacht, hoe pak ik dit aan?
•Wanneer u ontevreden bent over de service van Kadasterdata dan kunt u een klacht richten aan Kadasterdata, T.a.v. Afdeling Klachten, Antwoordnummer 66, 2950 VB Alblasserdam. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Vragen over Erfgrenzen?
•Voldoet een kadastrale kaart bij het bepalen van erfgrenzen? Een kadastrale kaart geeft de omliggende percelen en woningen goed weer. Alleen zijn duidelijke erfgrenzen hier niet exact na te meten. Wij adviseren, wanneer u exacte maten wilt, het Kadasterdata inmeetverslag. Dit is een duidelijk overzicht met de maten en afstanden van een perceel en de grenzen. U ontvangt dan tevens de originele tekeningen van eerdere Kadastrale inmetingen. De kosten hiervan bedragen €169,00. De inmeting van een grensreconstructie volgens originele Kadastrale tekeningen kost €649,00.

Vragen over (Uittreksel) eigendomsakte?
•Bij de grootte staat ha, a en ca. Waar staat dit voor? Deze afkortingen staan voor hectare, are en centiare. De berekening naar het aantal vierkante meter is als volgt: wanneer er 3 ha 30 a 90 ca staat, is dit totaal 33.090 vierkante meter (m2). Bij 2 a 26 ca zijn dit 226 m2 enzovoorts.

•Er staat geen koopsom vermeld, hoe kan dit? Staat er enkel ‘ontstaan op’, dan hebben de eerste eigenaren nog steeds het pand/perceel in eigendom. Bij (destijds) nieuwbouw wordt er enkel een koopsom van de grond vermeld in de akte.

•Recht ontleend aan: HYP4, waar staat dit voor? Een HYP4 is het nummer van de eigendomsakte waaruit de informatie in het uittreksel komt. De eigendomsakte (HYP4) is tevens in zijn geheel op te vragen via de website.

•Volgens het uittreksel ben ik nog steeds gehuwd, terwijl dit niet het geval is, wat nu? De gegevens staan blijkbaar verkeerd in de registers. Helaas kan Kadasterdata hier geen wijzigingen in aanbrengen. In deze dienen wij u door te verwijzen naar een notaris die de wijziging door kan voeren.

•Mijn partner is overleden, maar wordt nog wel genoemd in het uittreksel, wat nu? Ook nu staan de gegevens verkeerd in de registers en dienen wij u door te verwijzen naar een notaris.

Vragen over (Uittreksel) hypotheekakte?
•Bij inschrijving staat: Register HYP3, waar staat dit voor? Een HYP3 is het nummer van de hypotheekakte waaruit de informatie in het uittreksel komt. De hypotheekakte (HYP3) is tevens in zijn geheel op te vragen via de website.

•Bij bedrag en rentevoet staat alleen een bedrag, hoe kan dit? Er is dan geen rentevoet vastgelegd of er is meer dan één rentevoet aanwezig. Helaas kan deze dan niet weergegeven worden.

•De volgende tekst staat enkel in het uittreksel: ‘Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen’, waar staat dit voor? Als dit er staat rust er geen hypotheek (meer) op het pand of perceel. Deze is dan in zijn geheel afgelost of er heeft nooit een hypotheek op gerust.

•Onder inschrijving staat ‘EXECUTORIAAL BESLAG’, waar staat dit voor? Dit betekent dat er beslag rust op het desbetreffende pand of perceel. De gehele akte (HYP3) is in zijn geheel op te vragen middels de website.

Vragen over Koopsom + WOZ-waarde?
•Bij koopsom bij laatste overdracht staat ‘Geen koopsom bekend na 1992’ en bij datum laatste overdracht ‘Geen koopdatum bekend na 1992’, hoe kan dit? Er zijn verschillende redenen als er geen koopsom- en datum vermeld staan. De eerste eigenaar heeft het pand nog steeds in eigendom, er zal dan enkel een koopsom van de grond vermeld staan in de volledige eigendomsakte. Wanneer het pand voor 1992 voor het laatst is aangekocht, is er helaas geen koopsom te achterhalen, omdat men na 1992 deze gegevens is gaan digitaliseren. Ook hier zal er in de meeste gevallen een koopsom in de volledige eigendomsakte vermeld staan.

•Het gebruiksoppervlakte en/of het bouwjaar klopt niet, hoe kan dit? Deze gegevens komen rechtstreeks uit de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) welke beheert worden door gemeenten en het Kadaster. Deze gegevens zijn door Kadasterdata helaas niet aan te passen. U kun zich in deze wenden tot de eerder genoemde instanties.

•De actuele modelmatige WOZ-waarde komt niet overeen met de WOZ-waarde van de gemeente, hoe kan dit? De WOZ-waarde die de gemeente beschikt is helaas niet leverbaar in verband met de privacywetgeving. Kadasterdata berekent een eigen waarde waarvan zij denkt wat een reële waarde is voor het pand. Deze waarde wordt gebruikt ter controle van de waarde van de gemeente. Ligt onze waarde onder die van de gemeente, dan is het aan te raden om daartegen in bezwaar te gaan. Ligt de waarde hoger, dan is de waarde van de gemeente in uw voordeel en betaalt u minder OZB.

•Ik wil de WOZ-waarde die de gemeente beschikt achterhalen, hoe kom ik daaraan? De WOZ-waarde van de gemeente ontvangt u in de eerste acht weken van het nieuwe jaar. Bent u op zoek naar WOZ-waarden van enkele jaren geleden, dan kunt u zich tevens wenden tot de gemeente of uw DigiD-code raadplegen op www.digid.nl.

•Als peildatum staat 01-01 van het vorige jaar, klopt dit? Ja, de WOZ-waarde wordt ieder jaar geleverd met als peildatum 01-01 van het jaar ervoor.

•Waar hangt de betrouwbaarheid vanaf? Kadasterdata berekent haar waarde onder andere naar aanleiding van de meest recente verkoopprijzen van dezelfde type huizen in de omgeving. Wanneer er slechts enkele panden verkocht zijn, dan heeft het systeem weinig referentiepanden tot haar beschikking en zal de betrouwbaarheid lager zijn. Met meer verkopen zal de betrouwbaarheid groter zijn.

Vragen over WOZ-waarderapport?
• Wat is de WOZ? De wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) is een waardering van onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld woningen en bedrijfspanden. De wet WOZ bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks door de gemeenten worden gewaardeerd. Gemeenten, waterschappen en het Rijk gaan bij de belastingen uit van dezelfde waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkingsbelasting), de waterschappen (waterschapsysteemheffing gebouwen) en de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen).

•Waarvoor kan ik het WOZ-waarderapport gebruiken? De door kadasterdata.nl geleverde WOZ-waarde is modelmatig samengesteld. U kunt deze waarde gebruiken bij een bezwaarprocedure (zie WOZ loket op de homepagina) in het kader van de wet WOZ. Ook kunt u de waarde gebruiken ter controle bij de aan- of verkoop van een woning. De waarde is NIET geschikt voor uw aangifte IB!

•De woninggegevens komen (gedeeltelijk) niet overheen, hoe kan dit? Kadasterdata ontvangt deze gegevens van de gemeente en is zodoende niet in staat deze te wijzigen. Wij raden u daarom aan om zich te wenden tot de desbetreffende gemeente.

•Verdere uitleg omtrent de gegevens in het rapport staat beschreven in bijbehorende eerste bijlage van het rapport.

Vragen over Kadastrale kaart (met luchtfoto)?
•In de kaart staat een bepaalde schaal, zijn hieraan maatvoeringen te koppelen? Nee, helaas kunnen er geen maatvoeringen aan gekoppeld worden. De kaart is gebaseerd op luchtfoto’s en de maatvoering zal daarom altijd afwijken van de werkelijkheid. Kadasterdata bied met betrekking tot de exacte maatvoering het Kadaster inmeet verslag aan of een grensreconstructie.

•De bebouwing staat niet ingetekend, hoe kan dit? In sommige gevallen is de bebouwing te recent en zodoende nog niet ingemeten. Dit zal dan niet terug te vinden zijn op de kaart.

Vragen over Koopsommenoverzicht?
•De oppervlakte wordt niet weergegeven, hoe kan dit? Hoogstwaarschijnlijk heeft uw aanvraag betrekking op een appartementencomplex. Hier worden, in de meeste gevallen, geen oppervlaktegegevens van vastgelegd en zijn deze zodoende niet te verwerken in het overzicht.

•Er is recent een object verkocht, maar deze staat niet in het overzicht, hoe kan dit? Nadat een pand als zijnde verkocht staat op een makelaarssite, is de koopsom niet direct op te vragen. Deze zal beschikbaar zijn wanneer de akte de notaris is gepasseerd. Dit neemt doorgaans twee tot drie maanden in beslag.

•In mijn aanvraag moest ik een huisnummer invullen, maar deze staat niet in het overzicht. Dit is mogelijk, omdat het koopsommenoverzicht over de postcode gaat waarin het huisnummer valt. Het pand is dan hoogstwaarschijnlijk niet verkocht na 1992 of dit is te recent gebeurd.

Vragen over Gemeentelijke Woonlasten?
•Wilt u de Gemeentelijke Woonlasten berekenen? U kunt met het product Gemeentelijke Woonlasten zelf uitrekenen wat voor u persoonlijk de lasten zullen zijn. Hiervoor heeft u echter wel de WOZ waarde nodig. Als u deze niet heeft kunt u dit door ons modelmatig laten berekenen in de producten: WOZ-waarderapport en Koopsom+WOZ-waarde.

Vragen over Bestemmingsplan?
•Het bestemmingsplan wordt niet getoond, hoe kan dit? Aan dit adres is er in onze registers geen bestemmingsplan gekoppeld. Raadpleeg dan de gemeente.

Vragen over Energielabel?
•Wat betekent label "Z"? Dit betekent dat ondanks de wettelijke verplichting, er aan deze woning nog geen energielabel is toegekend.

Vragen over Bestellen en levering?
•Hoe plaats ik een bestelling bij Kadasterdata? Op de homepagina van Kadasterdata kunt u in de witte balk zoeken op postcode en huisnummer óf adres en huisnummer. Vervolgens kunt u de gewenste producten aanvinken.

•Voordat ik de adresgegevens invul zie ik een product wel, maar als het adres vermeld staat niet meer. Hoe kan dit? Kadasterdata doet een check over haar (kadastrale) producten en toont enkel de producten die leverbaar zijn. Vervalt het product? Dan is deze helaas niet leverbaar.

•Wanneer ontvang ik mijn bestelling? Als de betaling verricht wordt middels iDeal of PayPal ontvangt u de producten al binnen enkele minuten. Wanneer u een eenmalige machtiging afgeeft, duurt het doorgaans 3 tot 5 werkdagen alvorens de producten verzonden worden.

•Heb ik een account nodig om een bestelling te plaatsen? Nee, bij Kadasterdata kunt u heel gemakkelijk eenmalig een bestelling plaatsten. Maakt u vaker gebruik, dan is een account aan te raden. Neem hiervoor contact op met de supportafdeling.

•Ik heb de gegevens opgevraagd van een verkeerd adres, wat nu? De producten die Kadasterdata levert worden opgesteld conform de specificaties van de klant en zijn niet retourneer baar. Voor de mogelijkheden raden wij u aan om een mail te sturen naar de supportafdeling.

Nog Algemene vragen?
Ik ben op zoek naar de (modelmatige) WOZ-waarde van een eerder jaar, hoe kan ik deze verkrijgen? Kadasterdata kan enkel van de huidige situatie een (modelmatige) WOZ-waarde genereren. Voor eerdere waarden verwijzen wij u graag door naar de gemeente of naar de site van DigiD.

•Mijn partner is overleden, maar staat nog wel ingeschreven. Hoe kan ik dit (laten) aanpassen? Kadasterdata verstrekt enkel de gegevens en kan hierin geen wijzigingen aanbrengen. Wij verwijzen u daarom graag door naar de Kadaster registers.

•Ik wil een nieuwe perceel laten registreren, voldoet Kadasterdata? Nee, helaas gaat dit ook over een wijziging in de Kadaster registers. Wederom raden wij u aan met hen contact op te nemen.

Mist u een vraag?
Indien u een vraag mist op deze pagina, kunt u dit aangeven bij support@kadasterdata.nl of op ons telefoonnummer 088-2204200 (lokaal tarief). Dit nummer kunt u ook bellen voor alle overige vragen die u heeft over onze producten.

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.