Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Waar bestaat gemeentelijke belasing uit?
De gemeentelijke woonlasten bestaan uit heffingen en heffingskortingen en is de som van de gemiddelde OZB-aanslag, de reinigingsheffing en de rioolheffing, verminderd met een eventuele heffingskorting. Kadasterdata verzamelt in het begin van het jaar deze gegevens bij de verschillende gemeenten.

Het product gemeentelijke woonlasten geeft u, per opgevraagde gemeente, inzicht in de hoogte van:

OZB-tarief
Jaarlijks wordt OZB geheven over alle onroerende zaken zoals woningen en winkelpanden. Als eigenaar wordt u aangeslagen voor OZB. De hoogte van de heffing wordt uitgedrukt in percentage van WOZ-waarde van uw woning.

Reinigingsheffing
De reinigingsheffing heft de gemeente om de kosten van afvalverwerking te betalen.

Rioolheffing
De rioolheffing dekt de kosten die de gemeente maakt voor de rioolvoorziening.


Kwijtschelding gemeentelijke heffingen? 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting.
Iedere gemeente bepaalt zelf de regels voor kwijtschelding. Zo verschilt de berekeningsmethodiek van het bedrag dat een huishouden kan betalen (betalingscapaciteit) per gemeente. Ook geldt de kwijtschelding niet altijd voor alle heffingen. Soms wordt een bepaalde heffing gedeeltelijk kwijtgescholden.

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.