Heg planten op de erfgrens: minimaal 50 centimeter

Heg planten op de erfgrens: minimaal 50 centimeter

Het is niet toegestaan om zomaar een heg te plaatsen op de erfgrens. Er zijn duidelijke regels.

Besluit u om samen met uw buren een heg op de erfgrens te zetten? Prima! Leg dit wel even zwart op wit vast in een document, die u en uw buren ondertekenen.

Indien u geen toestemming heeft van de buren, moet de afstand tot de erfgrens minimaal 0,5 meter zijn. Minder dan 0,5 meter mag alleen als er een ondoorzichtige schutting staat op de erfgrens.

Grenst uw erf aan een openbaar erf van de gemeente of van Rijkswaterstaat? Ook dan geldt de regel van minimaal 0,5 meter. Dit geldt niet alleen voor een heg, maar ook voor heesters.

Een gemeente kan andere regels handhaven. Dit staat in een zogenoemde verordering.

Als een heg jonger dan twintig jaar is en binnen 0,5 meter van de erfgrens staat, dan mogen de buren of de gemeente eisen dat u de heg verplaatst.

Om geen discussies met uw buren te voorkomen, adviseren we om eerst te bepalen waar de erfgrens exact ligt en welke grond van u is. Hoe dit moet, leest u hier.

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.