Hypotheekregister

Hypotheekregister

Het hypotheekregister is een openbaar register in onder het beheer van het kadaster. Iedere hypothecaire geldlening wordt ingeschreven in dit register. Een ieder via dit register achterhalen hoeveel hypotheek er op een huis, woning, bedrijfspand of een schip rust. Het is mogelijk om een hypothecaire inschrijving uit het hypotheekregister te laten uitschrijven. Na aflossing van de lening kan de notaris een zgn. royementsakte opmaken, waarmee het Kadaster de inschrijving vervolgens doorhaalt. Zie hiervoor ook kadasterdata.nl/hypotheek-doorhalen.

Particulieren, bedrijven en andere belangstellenden betalen slechts een gering bedrag om een uittreksel te krijgen van het hypotheekregister via, de originele akte van de notaris kan ook worden opgevraagd via (URL).