Kadaster kaarten

Kadaster kaarten

Een kadastrale kaart van een adres opvragen die u kunt downloaden of uitprinten?
Via kadasterdata.nl bestelt u snel, digitaal een kadastrale kaart van uw grond.

Uittreksel kadastrale kaart
Een uittreksel van een kadastrale kaart is een overzicht van het opgevraagde perceel met de omliggende percelen. Het is handig voor het in kaart brengen van uw perceelsgrenzen. Het uittreksel van deze kadastrale kaart is op schaal en altijd noord gericht. Hieraan zijn geen maten te ontlenen. Het geeft slechts de globale ligging weer van percelen ten opzichte van elkaar.

Kadaster kaarten wilt u snel en gemakkelijk kunnen opvragen wanneer u deze nodig heeft.
Kadasterdata wil u daarbij te helpen.
Op onze kaarten vindt u, zowel zonder als met onderliggende luchtfoto, de volgende informatie terug:

  • Perceelgrenzen
  • Het kadastrale nummer
  • Bebouwing
  • Wegen
  • Belangrijke gebouwen
  • Topografische objecten

    Wanneer u een kadaster kaart wilt bestellen dan kunt u de volledige kadastrale aanduiding of het volledige adres hier invullen: Kadastrale kaart Kadaster
     

De kaarten leveren wij in de meeste gevallen uit met schaal 1:500. Dit kan verschillen, want niet elk perceel past op deze schaal. Ons systeem is geavanceerd genoeg om de schaal dan automatisch aan te passen naar bijvoorbeeld 1:1000, 1:1500 of in een zeer enkel geval zelfs 1:3000 indien nodig.

 

 

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.