KLIC melding kabels

KLIC melding kabels

Sinds 2008 geldt de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten oftewel WION. Dit wordt ook weleens de grondroerdersregeling genoemd. Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden. Dit wordt een graaf melding of klic melding genoemd. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. De WION verplicht gravers (ook wel grondroerders genoemd) tot het melden van elke ‘mechanische grondroering’ waaronder het leggen van kabels. Om een klic online op te vragen kunt u het klic formulier invullen. Kabelbeheerders en leidingbeheerders moeten al hun ondergrondse kabels en ondergrondse leidingen nauwkeurig digitaal beschikbaar hebben en aanbieden wanneer hierom wordt gevraagd middels een wion of klic melding. Het doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of ondergrondse leidingen (zoals waterleidingen, elektriciteitskabels, gasleidingen, telefoonlijnen, olie leidingen) te voorkomen.

Verplichting netbeheerder

De netbeheerder is bij KLIC verplicht dat alle zaken die het bedrijf in bezit of beheer heeft actueel betrouwbaar is o.a. middels kaartmateriaal en tekeningen van de leidingen.  Netbeheerders hebben de plicht alle informatie over hun netwerk, binnen 1 dag, bij het Kadaster online te registreren. Beheerders van leidingen met gevaarlijke inhoud (zoals aardgas en nafta) of leidingen met een grote economische waarde (zoals belangrijke communicatieverbindingen) zijn verplicht om voorzorgsmaatregelen te treffen om schade te voorkomen. Zo moet de beheerder de locatie van de leiding ter plaatse aanwijzen aan de grondroerder.

Verplichtingen grondroerder

De gravende partij, in de wet grondroerder genoemd, is verplicht om de klic melding via het Kadaster minstens 4 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden een melding te doen. De geldigheid van de klic melding is 20 dagen, daarbinnen moet men beginnen met de werkzaamheden. Naast een klic melding voor genoemde kabels en leidingen, moet de grondroerder voorzichtig te werk gaan en is hij verplicht om het kaartmateriaal dat hij van het Kadaster krijgt, op de graaflocatie aanwezig te hebben.

Boetes

Agentschap Telecom houdt namens het Ministerie van Economische Zaken toezicht op de WION. Daarnaast houdt de toezichthouder - selectief – controles op graaflocaties om te beoordelen of er daadwerkelijk zorgvuldig wordt gegraven Op overtredingen van de WION kunnen sancties volgen, waaronder boetes.

Plaats nu een Klic melding

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.