No cure no pay

De kosten voor het opstellen van een bezwaarschrift en een taxatierapport zullen worden verhaald op de gemeente. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
U heeft een woning met een WOZ-waarde van € 500.000,-.
U ontvangt een aanslagbiljet met een bedrag van € 1000,-.
Naar aanleiding van de procedure wordt de WOZ-waarde verlaagd naar € 450.000,-.
Het bedrag op het aanslagbiljet wordt door de gemeente verlaagd naar € 900,-.
De gemeente zal in dit voorbeeld een bedrag van € 100,- aan u terugstorten.

Wat zijn volgens het voorbeeld de kosten voor u?
Verlaging aanslagbiljet door de gemeente betreft € 100,-.
Aan u wordt in rekening gebracht: 25% exclusief BTW van € 100,- = € 25,- te vermeerderen met 21% BTW = € 30,25.

De overige kosten die gemaakt moeten worden om uw WOZ-waarde te verlagen zullen naar aanleiding van de wettelijke regeling verhaald worden op de gemeente.

De WOZ consultants werken via het no cure no pay-beginsel. Dit houdt in dat u geen kosten verschuldigd bent zolang de WOZ-waarde niet naar beneden is bijgesteld.

 

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.