Woning aankopen en de notaris

Woning aankopen en de notaris
U gaat een woning kopen? Wij lichten u de werkzaamheden van de notaris toe! Onderstaand de meest voorkomende vragen. Klik hier en wij adviseren u de beste notaris voor de transactie.
(cons.bond sept.09)

Wat is het verschil tussen een koopovereenkomst en een leveringsakte?
De (voorlopige)koopovereenkomst is de overeenkomst waarin verkoper en koper afspraken maken over de overdracht van de woning, zoals koopprijs en opleverdatum. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat de eigendom echter (nog) niet over. Let op, ook een voorlopige koopovereenkomst is bindend. De leveringsakte is de akte die wordt opgesteld door de notaris, waarin het eigendom overgaat naar koper. De koopprijs wordt, op die datum, via de notaris voldaan. Zodra de leveringsakte is ingeschreven bij het kadaster, is de koper de eigenaar.

Wat doet de notaris precies?
De notaris gaat na of de verkoper bevoegd is om de woning te verkopen. Zo is het belangrijk om na te gaan of de verkoper eerder gehuwd is geweest of dat verkoper de woning uit een nalatenschap heeft verkregen. Voorts gaat de notaris na of er bijzondere verplichtingen, zoals bijvoorbeeld erfdienstbaarheden of voorkeursrechten van derden, bestaan. De bevindingen van de notaris worden met de koopovereenkomst gecombineerd in de leveringsakte, het document dat verkoper en koper samen met de notaris tekenen. De notaris stelt ook de hypotheekakte op en vraagt bij de hypotheekbank de gelden op.

Waar vind ik de beste notaris?
Kadasterdata helpt u hiermee, klik hier, vul u gegevens in en wij adviseren u de beste notaris voor de transactie

Moet ik bij de notaris langs gaan?
Indien de koper voor de financiering van de aankoop een hypotheek nodig heeft is zijn persoonlijke aanwezigheid bij de notaris wettelijk verplicht. De verkoper kan te allen tijde een volmacht tekenen en hoeft dus niet aanwezig te zijn bij de overdracht.

Kan ik zelf mijn hypotheek regelen?
Nadat u de koopovereenkomst heeft getekend wilt u zich wellicht oriënteren op de keuze van een hypotheekverstrekker. Heeft u een hypotheekbank gevonden, dan zal deze de geldlening niet direct aan u verstrekken. Het geldverkeer loopt doorgaans via de notaris, die de onderliggende afspraken tevens zal vastleggen in een hypotheekakte.

Wat kost een leveringsakte?
In de koopovereenkomst wordt bepaald voor wiens rekening de kosten van de overdracht zijn.
Vrij op naam wil zeggen dat de kosten van de overdracht (inclusief eventuele BTW en overdrachtsbelasting) voor rekening van de verkoper geschiedt. De kosten van de hypotheekakte vallen hier echter niet onder. Kosten koper houdt in dat de kosten van overdracht (notariskosten, kadasterkosten, overdrachtsbelasting) voor rekening van de koper komen. Ook de kosten van de financiering zijn voor rekening van de koper. Overige kosten hebben overwegend betrekking op de kosten van de hypotheeklening (afsluitprovisie, taxatiekosten, e.d.). Hierover kan de bank u het beste informeren. Klik hier voor een vrijblijvende kostenopgave. U ontvangt per omgaande een vrijblijvende offerte voor de kosten van een leveringsakte en/of hypotheekakte. De offerte is All-in, dus geen vervelende bijkomende kosten achteraf!

Samenwonen en een woning kopen?
Koopt u samen aan maar bent u ongehuwd? Normaal gesproken bent u dan in geval van overlijden niet elkaars erfgenaam. Dit kunt u voorkomen door het aangaan van een samenlevingscontract in combinatie met twee (gelijkluidende) testamenten.  Klik hier voor een vrijblijvende kostenopgave. U ontvangt per omgaande een vrijblijvende offerte. De offerte is All-in, dus geen vervelende bijkomende kosten achteraf!

Welke actie moet ik nu ondernemen?
Wilt u dat een notaris via Kadasterdata de akte van levering voor u verzorgt? Klik hier voor een vrijblijvende kostenopgave. U ontvangt per omgaande een vrijblijvende offerte. De offerte is All-in, dus geen vervelende bijkomende kosten achteraf! Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn  bereikbaar per mail via support@kadasterdata.nl

Wat is de rol van Kadasterdata?
Kadasterdata is een onafhankelijke marktpartij en dus niet gelieerd aan het Kadaster. Wij brengen u in contact met een notaris en ontvangen daarvoor geen vergoeding! Kadasterdata treedt na het contact tussen u en de notaris buiten het overleg. Kadasterdata draagt aldus geen veranwoording in het verdere traject en sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit.