Woning aankopen en de notaris

Woning aankopen en de notaris
U gaat een woning kopen? Wij lichten u de werkzaamheden van de notaris toe! Onderstaand de meest voorkomende vragen. Klik hier en wij adviseren u de beste notaris voor de transactie.
(cons.bond sept.09)

Wat is het verschil tussen een koopovereenkomst en een leveringsakte?
De (voorlopige)koopovereenkomst is de overeenkomst waarin verkoper en koper afspraken maken over de overdracht van de woning, zoals koopprijs en opleverdatum. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat de eigendom echter (nog) niet over. Let op, ook een voorlopige koopovereenkomst is bindend. De leveringsakte is de akte die wordt opgesteld door de notaris, waarin het eigendom overgaat naar koper. De koopprijs wordt, op die datum, via de notaris voldaan. Zodra de leveringsakte is ingeschreven bij het kadaster, is de koper de eigenaar.

Wat doet de notaris precies?
De notaris gaat na of de verkoper bevoegd is om de woning te verkopen. Zo is het belangrijk om na te gaan of de verkoper eerder gehuwd is geweest of dat verkoper de woning uit een nalatenschap heeft verkregen. Voorts gaat de notaris na of er bijzondere verplichtingen, zoals bijvoorbeeld erfdienstbaarheden of voorkeursrechten van derden, bestaan. De bevindingen van de notaris worden met de koopovereenkomst gecombineerd in de leveringsakte, het document dat verkoper en koper samen met de notaris tekenen. De notaris stelt ook de hypotheekakte op en vraagt bij de hypotheekbank de gelden op.

Waar vind ik de beste notaris?
Kadasterdata helpt u hiermee, klik hier, vul u gegevens in en wij adviseren u de beste notaris voor de transactie

Moet ik bij de notaris langs gaan?
Indien de koper voor de financiering van de aankoop een hypotheek nodig heeft is zijn persoonlijke aanwezigheid bij de notaris wettelijk verplicht. De verkoper kan te allen tijde een volmacht tekenen en hoeft dus niet aanwezig te zijn bij de overdracht.

Kan ik zelf mijn hypotheek regelen?
Nadat u de koopovereenkomst heeft getekend wilt u zich wellicht oriënteren op de keuze van een hypotheekverstrekker. Heeft u een hypotheekbank gevonden, dan zal deze de geldlening niet direct aan u verstrekken. Het geldverkeer loopt doorgaans via de notaris, die de onderliggende afspraken tevens zal vastleggen in een hypotheekakte.

Wat kost een leveringsakte?
In de koopovereenkomst wordt bepaald voor wiens rekening de kosten van de overdracht zijn.
Vrij op naam wil zeggen dat de kosten van de overdracht (inclusief eventuele BTW en overdrachtsbelasting) voor rekening van de verkoper geschiedt. De kosten van de hypotheekakte vallen hier echter niet onder. Kosten koper houdt in dat de kosten van overdracht (notariskosten, kadasterkosten, overdrachtsbelasting) voor rekening van de koper komen. Ook de kosten van de financiering zijn voor rekening van de koper. Overige kosten hebben overwegend betrekking op de kosten van de hypotheeklening (afsluitprovisie, taxatiekosten, e.d.). Hierover kan de bank u het beste informeren. Klik hier voor een vrijblijvende kostenopgave. U ontvangt per omgaande een vrijblijvende offerte voor de kosten van een leveringsakte en/of hypotheekakte. De offerte is All-in, dus geen vervelende bijkomende kosten achteraf!

Samenwonen en een woning kopen?
Koopt u samen aan maar bent u ongehuwd? Normaal gesproken bent u dan in geval van overlijden niet elkaars erfgenaam. Dit kunt u voorkomen door het aangaan van een samenlevingscontract in combinatie met twee (gelijkluidende) testamenten.  Klik hier voor een vrijblijvende kostenopgave. U ontvangt per omgaande een vrijblijvende offerte. De offerte is All-in, dus geen vervelende bijkomende kosten achteraf!

Welke actie moet ik nu ondernemen?
Wilt u dat een notaris via Kadasterdata de akte van levering voor u verzorgt? Klik hier voor een vrijblijvende kostenopgave. U ontvangt per omgaande een vrijblijvende offerte. De offerte is All-in, dus geen vervelende bijkomende kosten achteraf! Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn  bereikbaar per mail via support@kadasterdata.nl

Wat is de rol van Kadasterdata?
Kadasterdata is een onafhankelijke marktpartij en dus niet gelieerd aan het Kadaster. Wij brengen u in contact met een notaris en ontvangen daarvoor geen vergoeding! Kadasterdata treedt na het contact tussen u en de notaris buiten het overleg. Kadasterdata draagt aldus geen veranwoording in het verdere traject en sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit.

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.