Splitsingsakte

De rechten en plichten van de appartement eigenaar

  • Stemrecht
  • Bijdrage verenigingskosten
  • Splitsingsreglement
  • Splitsingstekening (indien aanwezig)
Meer informatie

Meer informatie

Wat is het?

De splitsing van een gebouw in appartementen is vastgelegd in de akte van splitsing. De akte is bij het ontstaan van de Vereniging van Eigenaren (VvE), door de notaris opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe het stemrecht is verdeeld en wat de rechten en plichten zijn van de appartementseigenaren in de VvE. Naast het stemrecht geeft de akte inzicht in welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de kosten van de vereniging. In de splitsingsakte is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten van een gebouw, conform een verdeelsleutel vastgelegd.

Daarnaast bevat de akte het splitsingsreglement van de VvE (bepalingen en voorschriften) en soms een splitsingstekening, waarop te zien is welke delen van het pand gemeenschappelijk eigendom en welke delen privé eigendom zijn. De splitsingstekening wordt, indien aanwezig, direct meegeleverd.

De akte is ingeschreven in het register van het Kadaster. Hierdoor heeft iedereen de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte.

Wat is de levertijd?

Het product wordt na betaling binnen 1 werkdag per mail verzonden.

Terug naar boven