Splitsingsakte

De rechten en plichten van de appartement eigenaar

  • Stemrecht
  • Bijdrage verenigingskosten
  • Splitsingsreglement
  • Splitsingstekening (indien aanwezig)
Meer informatie

Meer informatie

Wat is het?

De splitsing van een gebouw in appartementen is vastgelegd in de akte van splitsing. De akte is bij het ontstaan van de Vereniging van Eigenaren (VvE), door de notaris opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe het stemrecht is verdeeld en wat de rechten en plichten zijn van de appartementseigenaren in de VvE. Naast het stemrecht geeft de akte inzicht in welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de kosten van de vereniging. In de splitsingsakte is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten van een gebouw, conform een verdeelsleutel vastgelegd.

Daarnaast bevat de akte het splitsingsreglement van de VvE (bepalingen en voorschriften) en soms een splitsingstekening, waarop te zien is welke delen van het pand gemeenschappelijk eigendom en welke delen privé eigendom zijn. De splitsingstekening wordt, indien aanwezig, direct meegeleverd.

De akte is ingeschreven in het register van het Kadaster. Hierdoor heeft iedereen de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte.

Wat is de levertijd?

Het product wordt na betaling binnen 1 werkdag per mail verzonden.

Terug naar boven

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.