Uitzonderingsgevallen

Uitzonderingsgevallen

Uitonderingsgevallen koopsom
In een aantal gevallen is de koopsom niet bekend;

 • als de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden (er zitten doorgaans zo'n 10 tot 12 weken tussen het sluiten van de koop en het tekenen van de akte bij de notaris). De akte is dan nog niet ingeschreven en daardoor is de koopsom nog niet bekend bij het Kadaster;
 • als de postcode en huisnummer om welke reden dan ook niet in de akte voorkomt. Bijvoorbeeld; bij een recreatiewoning;
 • als het gaat om een huurwoning is er geen koopsomdata bekend (tenzij deze woning aan de huurder of een ander is verkocht);
 • als het de aankoop is van een bouwkavel in een nieuwbouw en het betreft de eerste eigenaar (in dat geval staat in de akte alleen de prijs van de grond vermeld);
 • als het object verkocht is met meer onroerend goed (de koopsom is dan niet langer herleidbaar tot het object); 
 • als het gaat om een splitsing van een perceel (de koopsom is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale registratie);
 • als een perceelsgedeelte in een nieuwbouwproject wordt gemeten vindt vernummering plaats en wordt de koopsom niet mee overgenomen bij het nieuwe gevormde ′gehele′ perceel;
 • als de overdracht een andere aard heeft dan een verkoop van een bestaande woning. Bijvoorbeeld; als het perceel is verkregen uit een akte van (echt)scheiding of een verklaring van erfrecht;
 • als de koopsom kleiner is dan € 5.000,-- of hoger dan € 5.000.000,-- en
 • als het een overdracht is van vóór 1993, dan is de koopsom niet digitaal beschikbaar.


Uitzonderingsgevallen koopjaar

In een enkel geval is het koopjaar niet bekend;

 • als het gaat om een splitsing van een perceel (het koopjaar is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale registratie).


Uitzonderingsgevallen oppervlakte

In een paar gevallen is de oppervlakte niet beschikbaar;

 • als het object een appartement is.
 • als het perceel een deelperceel is (er is dan mogelijk sprake van een voorlopige oppervlakte zoals die in de akte is vermeld. De werkelijke oppervlakte van het gedeeltelijke perceel moet door ons dan nog vastgesteld worden). 


Uitzonderingsgevallen kadastrale kaart

In een paar gevallen is de kadastrale kaart niet beschikbaar;

 • als een perceel dat nog niet gemeten en/of verwerkt is (bijvoorbeeld een stuk nieuwbouwgrond of een verkocht gedeelte van een bestaand perceel), is nog geen actueel uittreksel kadastrale kaart beschikbaar. U ziet dan bij de objectaanduiding van het perceel het woord 'gedeeltelijk' staan. 
   

Uitzonderingsgevallen bestemmingsplan
In een enkel geval is het bestemmingsplan niet digitaal beschikbaar;

 • Wanneer het bestemmingsplan niet beschikbaar is, is deze niet gedigitaliseerd door de gemeente. Wij adviseren u contact met de gemeente in kwestie om het bestemmingsplan in te kunnen zien.

Uitzonderingsgevallen lijst van eigenaren

 • Bij een groot koopsommengebied ontvangt u maximaal 20 eigenaren. Bij meer eigenaren wordt u vooraf geïnformeerd. 

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.