Wie is de hypotheekhouder?

Wie is de hypotheekhouder?

De hypotheekhouder kunt u makkelijk achterhalen. Dit zijn gegevens waar iedereen toegang toe heeft. Zien wie de hypotheekhouder is? Vraag het uittreksel hypotheekakte!

Om te beginnen is er een hypotheekgever en een hypotheeknemer:

De hypotheekgever: de eigenaar van het onroerend goed, want deze 'geeft' zijn bezit (bijvoorbeeld zijn huis of boot) af als onderpand.
De hypotheeknemer (meestal een bank): 'neemt' het onroerendgoed als onderpand voor een verstrekte lening. De hypotheeknemer leent geld uit aan de hypotheekgever.

Wie is de hypotheekhouder?

Maar wie is de hypotheekhouder? In dit geval wordt de bank bedoeld. De bank heeft de hypotheek in zijn beheer en is hiermee de houder van de hypotheek. De hypotheekhouder kunt u achterhalen. Dit is open data, welke u vrij gemakkelijk kunt opvragen. Door middel van onze website kunt u deze gegevens opvragen. Het product waar u kunt zien wie de hypotheekhouder is, wordt het uittreksel hypotheekakte genoemd. Lees alles over het uittreksel hypoheekakte en vraag deze binnen enkele minuten aan!

 

Inhoud uittreksel hypotheekakte

De volgende informatie vindt u terug in het uittreksel hypotheekakte:

  • de namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouder)
  • de datum van inschrijving in de registers door de notaris
  • de hoofdsom of het bedrag van inschrijving/beslaglegging
  • de rentevoet (indien in de akte vermeld)
  • het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft
      

Het kan zijn dat de hypotheek is uitgeschreven uit de registers. Ook dit vindt u terug op het document. Er zal dan geen hypotheek vermeld staan in het uittreksel hypotheekakte.

Achterhaal de hoogte van de hypothecaire lening

Wie de hypotheekhouder is kan zeer interessante informatie zijn, zeker wanneer u van plan bent om een woning te kopen. Zo kunt u zien hoe hoog de hypothecaire lening op de woning is en of er meerdere leningen op rusten. Dit is interessante informatie voor uw onderhandelingspositie. 

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.