WOZ Loket

WOZ Loket

In de eerste twee maanden van ieder jaar ontvang je de WOZ-beschikking van jouw woning. De WOZ-waarde in de beschikking is de basis voor diverse belastingen en heffingen zoals:

  • eigenwoningforfait
  • onroerendzaakbelasting
  • riool- en waterschap heffing


Woz waarde opvragen
Het kan zijn dat je de WOZ-waarde bent kwijtgeraakt. Of dat je twijfelt of WOZ-waarde correct is. In dat geval kun je de WOZ-beschikking opvragen.

Koopsom en WOZ: Wanneer je dit bestelt, ontvang je jouw modelmatige WOZ-waardering en de laatste transactie (inclusief transactie datum) van dee woning.
WOZ-waarde rapport, hiermee ontvang je een modelmatig taxatierapport inclusief foto's en statistieken, zoals ontwikkelingen op de woningmarkt.

Gratis bezwaar laten maken
Het WOZ-waarde rapport bevat alle informatie (referentiepanden, transacties in de buurt en modelmatige waarderingen) om een bezwaar in te dienen tegen een te hoge WOZ waarde van de gemeente.

Waarom zou je bezwaar maken? Je dient een bezwaar in wanneer de WOZ-waarde te hoog is, waardoor je onterecht teveel belasting betaalt. Of wanneer je WOZ te laag is, bijvoorbeeld wanneer je je huis wilt verkopen en de verkoopprijs teveel afwijkt van de huidige WOZ-waarde.

Bezwaar laten maken door WOZ-Consultants
“85% succesvol &, klaar in 3 minuten”
Wij brengen u in contact met WOZ-specialisten die voor u gratis (!) bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde. De kosten van de procedure worden door de gemeente vergoedt als de WOZ-waarde wordt verlaagd. Wordt de WOZ-waarde niet verlaagd dan bent u natuurlijk ook geen kosten verschuldigd. Begin direct en maak bezwaar tegen uw WOZ.

Veelgestelde vragen: